top of page

Werken supplementen nu écht? Deel 1


Heel vaak horen we: 'Ik heb geen voedingssupplementen nodig, ik eet al gezond genoeg...'

Klopt niet!

De laatste voedselconsumptiepeiling van Sciensano schept een duidelijk beeld over de inname van macro-en micronutriënten door de Belgische consument.

Wanneer we dit vanuit de hoek van de micro-nutritie bekijken, ziet het er niet goed uit. Immers, de belangrijkste bronnen van vitaminen en mineralen, groenten en fruit, worden duidelijk onvoldoende geconsumeerd:

- Slechts 38% van de algemene bevolking eet dagelijks groenten - Slechts 47% van de bevolking eet dagelijks fruit - Slechts 5% van de Belgische bevolking (3-64 jaar) voldoet aan de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek qua groenten - Slechts 9% van de bevolking (3-64 jaar) voldoet aan de aanbevelingen qua fruit - Quasi niemand voldoet aan de richtlijnen voor inname van melkproducten en calcium-verrijkte

vervangproducten

De studie besluit dan ook dat een groot percentage van de Belgische bevolking een risico loopt op tekorten. Volgens de voedselaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad van 2019 is de situatie nog steeds niet verbeterd.

Tekorten kan je met een voedingssupplement op een eenvoudige en veilige wijze verhelpen!

Het antwoord is duidelijk: ja!

De volgende vitamines en mineralen werden door EFSA grondig onderzocht vooraleer ze erkend werden als ondersteunend voor de immuniteit.

Folaat (vitamine B9 of B12)

“EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van foliumzuur via de voeding en een normale werking van het immuunsysteem.”

Koper

“EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de opname van koper via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

Seleen

“Selenium blijkt een rol te spelen in de cel-immuniteit. Menselijke suppletie met selenium was in staat om de proliferatie van geactiveerde T-cellen van het immuunsysteem te stimuleren. (...) EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van selenium via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine A

“Er werd vastgesteld dat het verstrekken van vitamine A supplementen de antilichaamtiterreactie op mazelenvaccins verbetert, helpt om de darmintegriteit te behouden, de incidentie van luchtweginfecties verlaagt, en de mortaliteit die gepaard gaat met diarree en mazelen vermindert, maar niet voor longontsteking. (...) EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine A via de voeding en een normale functie van het immuunsysteem.”

Vitamine B12

“EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine B12 via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine B6

“Het belang van een adequate vitamine B6-status voor een goede immuun functie bij dieren, in het bijzonder cel- en in mindere mate humorale immuniteit, is sinds de jaren 1950. (...) EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine B6 via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine C

“Er is een causaal verband vastgesteld tussen de inname van vitamine C via de voeding en de bijdrage aan de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine D

“EFSA heeft eerder claims over vitamine D en de bijdrage ervan aan de normale werking van het immuunsysteem met gunstige resultaten beoordeeld. De doelpopulaties waren de algemene bevolking en kinderen van 3 tot 18 jaar. EFSA was van mening dat vitamine D een rol speelt in het functioneren van het immuunsysteem. EFSA is van mening dat de rol van vitamine D in het functioneren van het immuunsysteem van toepassing is op alle leeftijden, inclusief zuigelingen en jonge kinderen (vanaf de geboorte tot drie jaar). EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine D via de voeding en de bijdrage aan de normale werking van het immuunsysteem.”

Zink

“Zinkdeficiëntie maakt mensen vatbaarder voor infecties, terwijl zinksupplementatie bij de mens voordelen heeft aangetoond bij immuunreacties tegen bacteriële en virale infecties.”

EFSA heeft erkend dat de hier boven vermelde vitamines en mineralen wel degelijk bijdragen tot een betere immuniteit.

Be-Sup is de officieel erkende beroepsfederatie van en voor de Belgische voedingssupplementenindustrie. Be-Sup wil de geloofwaardigheid en het imago van voedingssupplementen verdedigen en het vertrouwen in veilige, kwalitatieve producten ondersteunen.

Bron:

Charlotte Peeters

Orthomoleculaire diëtiste

Charlotte@rainpharma.com

Enkel bericht: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page