top of page
PRIJZEN

Maak de keuze die best past in functie van je tijd en doelstelling.

Een abonnement voor 1x, 2x of 3x per week zal zorgen voor continuïteit en dus ook de beste resultaten. 

Een Discovery pas, losse beurt of 10 beurtenkaart is ideaal als je wil kennismaken of niet wekelijks een les kan volgen.

Abonnementen:


Per 1e van de maand krijg je 4, 8 of 12 credits, afhankelijk van het gekozen abonnement. De looptijd van een abonnement is minstens 6 maanden en wordt na afloop met telkens een maand verlengd en kan vanaf dan maandelijks opgezegd worden. Het contract wordt beëindigd op het einde van de maand die volgt op de maand van opzegging. De abonnementsgelden worden betaald via maandelijkse domiciliëring en dit telkens op het einde van de maand die voorafgaat aan de maand van het abonnement.
Abonnementen kunnen enkel onderbroken worden bij langdurige ziekte van minstens 2 weken en datum gaat in vanaf het doktersattest in onze handen is. Een onderbreking van een abonnement kan niet met terugwerkende kracht. Voor alle andere redenen zoals vakantie blijft het abonnement doorlopen. Je kan wel gratis het pro account laten activeren voor de periode dat je op vakantie bent zodat je onze videolessen kan gebruiken om je practice verder te zetten. De maandelijks verkregen credits blijven 6 weken geldig zodat lessen kunnen ingehaald worden.

Beurtenkaarten:


Alle credits hebben een geldigheidsduur, zijn strikt persoonlijk en niet verlengbaar. Hierin is reeds rekening gehouden met vakantie -en ziektedagen. Vervallen credits kunnen niet gerecupereerd worden en worden om geen enkele reden terugbetaald.
In je persoonlijk account (app of website) kan je zien hoeveel credits je nog hebt en hoe lang ze nog geldig zijn.

Discovery pass: 3 lessen/ 3 weken geldig na aankoop
1 credit: 1 les/  1 maand geldig na aankoop
10 credits:  10 lessen/ 12 maanden geldig na aankoop

 

bottom of page