top of page
PRIJZEN

Maak de keuze die best past in functie van je tijd en doelstelling.

Een abonnement voor 1x, 2x of 3x per week zal zorgen voor continuïteit en dus ook de beste resultaten. 

Een Discovery pas, losse beurt, 5 beurten of 10 beurtenkaart is ideaal als je wil kennismaken of niet wekelijks een les kan volgen.

Abonnementen:

Per 1e van de maand krijg je 4, 8 of 12 credits, afhankelijk van het gekozen abonnement. De looptijd van een abonnement is minstens 6 en wordt daarna telkens met een maand verlengd tot het abonnement wordt opgezegd. Het contract wordt beëindigd op het einde van de maand die volgt op de maand van opzegging. De abonnementsgelden worden betaald via maandelijkse domiciliëring en dit telkens op het einde van de maand die voorafgaat aan de maand van het abonnement.
Abonnementen zijn de voordeligste optie en kunnen daardoor niet onderbroken worden. Bij langdurige ziekte/blessure kan het abonnement vroegtijdig opgezegd worden mits voorlegging van een doktersattest. De maandelijks verkregen credits blijven 6 weken geldig zodat lessen kunnen ingehaald worden.

Beurtenkaarten:


Alle credits hebben een geldigheidsduur, zijn strikt persoonlijk en niet verlengbaar. Hierin is reeds rekening gehouden met vakantie -en ziektedagen. Vervallen credits kunnen niet gerecupereerd worden en worden om geen enkele reden terugbetaald.
In je persoonlijk account (app of website) kan je zien hoeveel credits je nog hebt en hoe lang ze nog geldig zijn.

Discovery pass: 3 lessen/ 3 weken geldig na aankoop
1 credit: 1 les/  1 maand geldig na aankoop

5 credits: 5 lessen/ 6 maanden geldig na aankoop
10 credits:  10 lessen/ 12 maanden geldig na aankoop

 

bottom of page