top of page

Privacy verklaring

Pura Vida vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In deze Privacyverkaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

 

Studio Pura Vida BV, gevestigd aan Duivebergen 2A

3140 Keerbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.puravidakeerbergen.be

Duivebergen 2A, 3140 Keerbergen, telnr +32477540144

 

Katrien Baert is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Pura Vida. Zij is te bereiken via katrien@puravidakeerbergen.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pura Vida verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via je account om lessen te reserveren.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via de app Virtuagym

- Internetbrowser en apparaat type (google analytics)

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pura Vida verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- Biometrische gegevens

- Genetische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via katrien@puravidakeerbergen.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pura Vida verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Pura Vida bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kan je gegevens steeds zelf verwijderen via supersaas of een aanvraag doen om je account van Virtuagym te verwijderen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Pura Vida verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pura Vida blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met volgende bedrijven hebben wij een bewerkersovereenkomst:

Virtuagym: coaching PT klanten: https://virtuagym.com/nl/virtuagym-privacy

Wix: website Pura Vida: https://nl.wix.com/about/privacy

Mailchimp: verzenden nieuwsbrieven: https://mailchimp.com/legal/privacy

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pura Vida gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pura Vida gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Dit kan via het versturen van een gespecificeerd verzoek naar katrien@puravidakeerbergen.be.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Pura Vida neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via katrien@puravidakeerbergen.be

Privacy verklaring: Producten
bottom of page